INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY


INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

O ZÁSADÁCH VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ

společnosti All About Food s.r.o.,

IČO: 078 83 145, se sídlem Valentinská 1061/6, Staré Město, 110 00 Praha 1,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309238

(„Společnost“)

Za účelem neustálého zlepšování nabízených on-line služeb využívá Společnost při své činnosti soubory cookies, s jejichž pomocí zjišťuje, jakým způsobem dochází k využívání webových stránek www.mojejidlo.cz a/nebo aplikace Moje Jídlo (dále společně jako „Portál“) ze strany zákazníků nebo potenciálních zákazníků Společnosti užívajících Portál („Zákazník“).

Cílem těchto zásad je poskytnout nejen Zákazníkům informace o používaných technologiích, ale i o způsobech jejich nastavování. 

Pojmem cookiesse rozumí textový soubor drobného typu, který webové stránky odesílají a ukládají do Vašeho počítače, případně do jakéhokoliv jiného zařízení, připojeného k internetu. Použitím souborů cookies dochází k zapamatování obsahu internetových stránek, které si prohlížíte, přičemž webové stránky si mohou obsah souboru zpětně vyžádat.

JAK SE SOUBORY COOKIE A DALŠÍ TECHNOLOGIE VYUŽÍVAJÍ

Soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování většiny rozsáhlejších stránek na internetu. Soubory cookies slouží jednak Společnosti, která shromažďuje informace o Vašich aktivitách, tyto aktivity si zapamatuje a používá za účelem Vaší identifikace po návratu na webové stránky, v souvislosti s funkcionalitami Portálu, s vkládáním nabízeného zboží do košíku, případně ke správě soutěží, či za účelem reklamy, jednak Vám, neboť soubory cookies přizpůsobují webové stránky Vašim potřebám, zapamatují si Vámi zadané údaje do webových stránek a šetří Váš čas tím, že urychlí celkový proces objednávky (pokud cookies v tomto ohledu povolíte, nebudete muset zadávané údaje opětovně zadávat).

ROZDĚLENÍ COOKIES

Soubory cookies lze rozdělit na dočasné a trvalé.

·            Dočasné soubory zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než jej zavřete, tedy platí po dobu Vaší návštěvy na internetových stránkách Společnosti, v rámci několika minut po jejich opuštění pozbývají platnosti.

·            Trvalé, či dlouhodobé cookies platí v řádu několika dní až měsíců. Tyto soubory zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud nejsou manuálně odstraněny, případně po dobu jejich expirace.

Cookies dále dělíme do tří kategorií:

·            Systémové; tyto cookies si pamatují Vaše zadané údaje nebo volby (např. uživatelské jméno, zvolené funkcionality nebo rozložení stránek), a tím Vám zpříjemňují užití webových stránek a šetří čas. Bez nich můžete narazit na problémy ve formulářích, nebo nebude možné zůstat přihlášen.

·            Funkční cookies Společnosti umožňují zlepšování služeb shromažďováním a analýzou informací o provozu na Portálu. Mohou být také použity pro zobrazení reklamy, nabídek nebo k měření efektivity reklamních kampaní. Tato skupina zahrnuje i cookies třetích stran.

·            Uživatelskými cookies si vytváříte Vaše vlastní nastavení webových stránek.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ NESOUHLASU S POUŽITÍM COOKIES

Používáním Portálu Společnosti souhlasíte s užitím cookies. V případě, že si nepřejete, aby Společnost uchovávala a analyzovala informace o Vaší návštěvě a o zadávaných údajích, je možné uživatelské a systémové soubory cookies pro případ Vaší budoucí návštěvy vypnout. Funkční cookies však slouží k fungování Webových stránek. Váš požadavek bude ve vztahu ke konkrétnímu prohlížeči, v němž dochází k úpravě nastavení promítnut do cookies, obsahující Váš nesouhlas (v případě odstranění cookies, obsahující nesouhlas, případně použitím jiného prohlížeče je zapotřebí nastavení znovu upravit.

Podrobnější informace k vypnutí souborů cookies naleznete v nápovědě ve Vámi používaném internetovém prohlížeči. Společnost však upozorňuje, že vypnutím cookies může dojít k významnému snížení komfortu využívání našich služeb.

Podrobnější informace ke správě souborů cookies naleznete ve Vámi používaném internetovém prohlížeči (proklikem zde: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, či Safari).

V Praze dne 10. března 2021