Cookies Policy


INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

O ZÁSADÁCH VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ

společnosti All About Food s.r.o.,

IČO: 078 83 145, se sídlem Valentinská 1061/6, Staré Město, 110 00 Praha 1,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309238

(„Společnost“)

Za účelem neustálého zlepšování nabízených on-line služeb využívá Společnost při své činnosti soubory cookies, s jejichž pomocí zjišťuje funkčnost služeb a dále, jakým způsobem dochází k využívání webových stránek www.mojejidlo.cz a/nebo aplikace Moje Jídlo (dále společně jako „Portál“) ze strany zákazníků nebo potenciálních zákazníků Společnosti užívajících Portál („Zákazník“).

Cílem těchto zásad je poskytnout nejen Zákazníkům informace o používaných technologiích, ale i o způsobech jejich nastavování. 

Pojmem „cookies“ se rozumí malý textový soubor, který webové stránky odesílají a ukládají do Vašeho počítače, případně do jakéhokoliv jiného zařízení, připojeného k internetu. Soubory cookies ukládají některé informace o stránkách, které si prohlížíte, přičemž webové stránky si mohou obsah souboru zpětně vyžádat.

 

JAK SE SOUBORY COOKIE A DALŠÍ TECHNOLOGIE VYUŽÍVAJÍ

Soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování většiny rozsáhlejších stránek na internetu. Soubory cookies slouží jednak Společnosti, která shromažďuje informace o Vašich aktivitách, tyto aktivity si zapamatuje a používá za účelem Vaší identifikace po návratu na webové stránky, v souvislosti s funkcionalitami Portálu, s vkládáním nabízeného zboží do košíku, případně ke správě soutěží, či za účelem reklamy, jednak Vám, neboť soubory cookies přizpůsobují webové stránky Vašim potřebám, zapamatují si Vámi zadané údaje do webových stránek a šetří Váš čas tím, že urychlí celkový proces objednávky (pokud cookies v tomto ohledu povolíte, nebudete muset zadávané údaje opětovně zadávat).

ROZDĚLENÍ COOKIES

Soubory cookies lze rozdělit na dočasné a trvalé.

·       Dočasné soubory zůstávají uloženy ve Vašem zařízení pouze do doby, než jej zavřete, tedy po dobu Vaší návštěvy na internetových stránkách Společnosti. V rámci několika minut po jejich opuštění pozbývají platnosti.

·       Trvalé, či dlouhodobé cookies zůstávají uloženy ve Vašem zařízení, dokud nejsou manuálně odstraněny, případně do doby jejich expirace.

Cookies dále dělíme do tří kategorií:

·       Systémové; tyto cookies si pamatují Vaše zadané údaje nebo volby (např. uživatelské jméno, zvolené funkcionality nebo rozložení stránek), a tím Vám zpříjemňují užití webových stránek a šetří čas. Bez nich můžete narazit na problémy ve formulářích, nebo nebude možné zůstat přihlášen.

·       Analytické cookies Společnosti umožňují zlepšování služeb shromažďováním a analýzou informací o provozu na Portálu. Mohou být také použity pro zobrazení reklamy, nabídek nebo k měření efektivity reklamních kampaní. Tato skupina zahrnuje i cookies třetích stran.

·       Uživatelskými cookies si vytváříte Vaše vlastní nastavení webových stránek.

 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ NESOUHLASU S POUŽITÍM COOKIES

Používáním Portálu Společnosti souhlasíte s užitím cookies. V případě, že si nepřejete, aby Společnost uchovávala a analyzovala informace o Vaší návštěvě a o zadávaných údajích, je možné uživatelské a systémové soubory cookies pro případ Vaší budoucí návštěvy vypnout. Analytické cookies však slouží k fungování Webových stránek.

Podrobnější informace k vypnutí souborů cookies naleznete v nápovědě ve Vámi používaném internetovém prohlížeči. Společnost však upozorňuje, že Portál bude plně funkční pouze v případě použití cookies.

Podrobnější informace ke správě souborů cookies ve Vámi používaném internetovém prohlížeči naleznete zde: Firefox, Google Chrome, Internet ExplorerSafari, Microsoft Edge).

V Praze dne 10. března 2021